ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Wykorzystywanie nieruchomości gminnych na podstawie umów dzierżawy


Termin: 07 wrz 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Prowadzący:
radca prawny, praktyk, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, dostępności, prawa pracy, kas zapomogowo- pożyczkowych, Doświadczona trener, prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych. Świadczy doradztwo prawne na rzecz podmiotów administracji publicznej w tym jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, pomocy społecznej a także spółek prawa handlowego.

Program szkolenia

1. Ewidencja nieruchomości i plany wykorzystania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

2. Dzierżawa jako forma władania rzeczą w polskim prawie. Charakter i istota dzierżawy.

3. Podstawy prawne dzierżawienia nieruchomości przez gminy,

4. zasady wydzierżawiania gruntów:

a) kompetencje rady gminy i wójta/burmistrza/prezydenta miasta;

b) sporządzanie i ogłaszanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – zasada jawności

c) negocjacje i ustalanie kwoty czynszu,

d) uchwały określające zasady wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

e) wydzierżawianie gruntów w drodze przetargu.

5. Umowa dzierżawy:

a) zasada swobody zawierania umów;

b) forma zawarcia umowy

c) obligatoryjne składniki umowy;

d) zapisy umowy korzystne dla gmin.

6. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów.

7. Roszczenia w zakresie wydania przedmiotu umowy, posesoryjnie i odszkodowawcze.

8. Przykłady umów w praktyce – analiza na przykładowej umowie dzierżawy.

9. Przedawnienie zaległości i egzekucja.

10. Najnowsze orzecznictwo dotyczące umów dzierżawy.

11. Kontrola NIK - wystąpienie

11. Dyskusja

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 365 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 06 wrz 2022 - 15:59
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji