UWAGA! Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną wstrzymujemy realizację wszystkich naszych szkoleń stacjonarnych do odwołania. Zapraszamy na szkolenia online.

ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Zamówienia w projektach unijnych z uwzględnieniem "specustawy funduszowej" oraz wytycznych i rekomendacji instytucji


Termin: 26 cze 2020
10:00-14:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
omówienie ścieżki postępowania dla zamówień realizowanych poprzez zasadę konkurencyjności; omówienie obszarów szczególnego ryzyka w kontekście definicji nieprawidłowości oraz zasad kwalifikowalności wydatków; omówienie wpływu „specustawy funduszowej” oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; przekazanie użytecznej wiedzy z zakresu zamówień publicznych

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do: pracowników zajmujących się realizacją projektów unijnych, przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak również koordynatorów projektów unijnych.

Prowadzący:
specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, audytu i kontroli projektów unijnych oraz kontroli zarządczej. Od 2008 r. trener i doradca w zakresie zamówień publicznych i kontroli zarządczej. Przez 17 lat związany z administracją publiczną - doświadczenie jako audytor wewnętrzny, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie oraz kontroli projektów unijnych.

Program szkolenia

1. Szczególna sytuacja zamawiających i wykonawców w dobie pandemii koronawirusa:


2. Procedura udzielania zamówień w projektach unijnych w kontekście ryzyka nieprawidłowości i niekwalifikowalności wydatków:


1) Ustalenie podobieństwa przedmiotu zamówienia w związku z zapewnieniem prawidłowego oszacowania wartości zamówienia:


2) Wybór trybu i zakresu procedury dla zamówienia publicznego:


3) Zasada konkurencyjności – ścieżka postępowania:


4) Rozeznanie rynku:


5) Obszary szczególnego ryzyka w zamówieniach objętych ustawą Prawo zamówień publicznych:


6) Skutki naruszenia przepisów i zasad dot. zamówień publicznych:
Sposób realizacji szkoleń online:


Cena: 280 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 24 cze 2020 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji