ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Zasady gospodarki odpadami, w szczególności komunalnymi: rejestr BDO, ewidencja odpadów i sprawozdawczość


Termin: 19 wrz 2022
10:00-15:00
Miejsce: Szkolenie online

Prowadzący:
Główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Program szkolenia

1. Wpis w rejestrze BDO i obowiązek jego aktualizacji – najważniejsze zagadnienia, obowiązek aktualizacji danych w przypadku uzyskania nowej decyzji lub zmiany decyzji administracyjnej, zmiana wpisu w rejestrze działalności regulowanej lub wykreślenie, dodanie nowego miejsca prowadzenia działalności –sporządzanie aktualizacji wpisu w BDO na przykładzie.

2. Prowadzenie ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO - najważniejsze zagadnienia:

3. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów - omówienie sposobu postępowania z odpadami wymienionymi w rozporządzeniu (przekazanie odpadów do zagospodarowania bez karty przekazania odpadu).

4. Odpowiedzialność posiadacza odpadów i przenoszenie jej na inny podmiot:

5. Zakres informacji przekazywanych przez prowadzących instalacje komunalne - rozbieżności pomiędzy zapisami ustawy a oczekiwaniem podmiotu podbierającego odpady.

6. Pozyskiwanie danych niezbędnych do rzetelnego wypełnienia sprawozdania dot. odpadów komunalnych, masa odpadów poddanych recyklingowi, zapisy w umowach.

7. Sporządzanie korekty sprawozdania dot. odpadów komunalnych za 2021 rok (sprawozdanie podmiotu i gminy):

8. Poziomy dot. odpadów komunalnych wykazywane sprawozdaniu gminy za 2021 rok:

9. Poziom składowania za 2022 rok - po raz pierwszy obliczany przez podmioty odbierające odpady na podstawie indywidualnych umów, pozyskiwanie danych w celu rzetelnego wypełnienia sprawozdania i obliczenia poziomów za 2022 rok.

10. Zasady postępowanie z odpadami budowlanymi po 1 stycznia 2023 roku.

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 379 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 16 wrz 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji