ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Zasady realizacji obowiązków w gospodarce odpadami w pigułce – porady praktyczne


Termin: 10 lut 2023
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone dla podmiotów wytwarzających, zbierających i przetwarzających odpady, w szczególności dla osób , które rozpoczynają pracę w gospodarce odpadami

Prowadzący:
Pracowała w administracji samorządowej oraz rządowej, w tym w organach kontrolnych Na co dzień zajmuje się stałą obsługą firm w zakresie przepisów ochrony środowiska, dla których prowadzi ewidencję w systemie BDO, opracowuje wnioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz przygotowuje dokumenty sprawozdawcze wynikające z przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach (sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami. Członek zespołu doradczego przy Ministrze Klimatu i Środowiska.

Program szkolenia

1. Interpretacja zapisów definicji odpadowych:

2. Analiza postępowania z odpadami i materiałami nieodpadowymi

3.Warunki uzyskania produktu ubocznego


4.Utrata statusu odpadu

5.Przenoszenie odpowiedzialności na kolejnego posiadacza odpadów – przykłady, wyjaśnienia:

6. Magazynowanie odpadów:

7. Akty wykonawcze istotne przy zagospodarowaniu określonych rodzajów odpadów.

8. Baza Danych o Odpadach


9. Decyzje administracyjne w gospodarce odpadami – zmiana terminu uzyskiwania nowych pozwoleń i zezwoleń:

10.Sankcje finansowe i administracyjne, w tym ustawa o z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej – wejście w życie 31 sierpnia 2022 r.

11. Zasady gospodarowania odpadami budowlanymi - zmiana terminu obowiązywania


Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 399 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 09 lut 2023 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji