ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online -Zatrudnienie specjalistów w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych . Realizacja zadania zatrudnienia pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.


Termin: 15 wrz 2022
09:00-12:00
Miejsce: Szkolenie online

Prowadzący:
Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w jednostce samorządu terytorialnego w dziedzinie zarządzania oświatą, rachunkowości budżetowej oraz doświadczenie na stanowisku głównego księgowego. Dyrektor jednostki odpowiedzialnej za organizację i finanse oświaty w JST. Twórca i koordynator projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS. Certyfikowany trener ds. szkoleń z zakresu planowania wydatków oświatowych w celu zwiększenia efektywności zarządzania środkami publicznymi w samorządach.

Program szkolenia

1. Wdrożenie obowiązujących od 1 września 2022r. regulacji prawnych dotyczących standardów zatrudnienia specjalistów w publicznych i niepublicznych szkołachi przedszkolach w tym przypadki określania pensum dla specjalistów w jednostkach niepublicznych.

2. Podstawa prawna zatrudnienia specjalistów – w przypadku placówek prowadzonych przez jednostki inne niż samorządowe w tym określanie pensum w jednostkach niepublicznych.

3. Obliczanie liczby godzin psychologów i pedagogów specjalnych w odniesieniu do ogólnej liczby godzin specjalistów.

4. Zadania specjalistów i zakres udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom.

5. Wyliczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela specjalisty zatrudnionego na etacie łączonym w jednostce macierzystej i uzupełniającego etat w innej szkole


Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 340 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 14 wrz 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji