ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Zmiany w prawie pracy w 2022 roku na podstawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw


Termin: 21 wrz 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Adresaci:
Pracodawcy, pracownicy działów kadrowo-płacowych, członkowie związków zawodowych, inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

Prowadzący:
radca prawny, praktyk, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, dostępności, prawa pracy, kas zapomogowo- pożyczkowych, Doświadczona trener, prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych. Świadczy doradztwo prawne na rzecz podmiotów administracji publicznej w tym jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, pomocy społecznej a także spółek prawa handlowego.

Program szkolenia

Rządowy projekt zmian Kodeksu pracy z 3 czerwca br. będzie modyfikował dotychczas funkcjonujące przepisy. Co istotne, wprowadza on szereg nowych uprawnień dla pracowników, a także dla pracodawców, które zostaną przedstawione podczas proponowanego szkolenia. Prowadząca omówi propozycje zmian: m.in. kwestię informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia, nowe elementy umowy o pracę, czy zmiany i nowości w zakresie urlopów opiekuńczych. Podczas spotkania prowadząca przedstawi, krok po kroku, proponowane zmiany oraz wskaże propozycje ich wdrożenia.


1. Zmiany w nawiązywaniu stosunku pracy.

2. Elementy umowy o pracę.

3. Zmiany w umowach na czas określony i okres próbny .

4. Zmiany dotyczące informowania pracowników - Informacja z art. 29 kodeksu pracy .Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony.

5. Prawo do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie.

6. Wniosek pracownika o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy.

7. Elementy wypowiedzenia umowy o pracę , zmiany w rozwiązywaniu umów o pracę

8. Obowiązki pracodawcy.

9. Prawo do przerwy.

10. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.

11. Elastyczna praca dla rodziców dzieci które nie ukończył 8 roku życia.

12. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej.

13. Rozszerzenie ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem.

14. Urlopy opiekuńcze – duże zmiany, dodanie rozdział Ia do kodeksu pracy – omówienie poszczególnych zmian

- dzielenie się obowiązkami opiekuńczymi między rodzicami

- urlop opiekuńczy w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych, w wymiarze 5 dni

- urlopy macierzyńskie

- urlopy rodzicielskie

- urlopy ojcowskie

15. Prawo pracownika do bezpłatnych szkoleń.

16. Nowe zasady weryfikacji trzeźwości pracownika.

17. Odpowiedzialność pracodawcy – zmiany.

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 365 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 20 wrz 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji