ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie stacjonarne w Rzeszowie - Jak poprawnie sporządzić sprawozdanie wójta/burmistrza/prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok


Termin: 22 lut 2023
10:00-15:00
Miejsce: Rzeszów, Grein Hotel, al. T. Rejtana 1 (bezpłatny parking)

Prowadzący:
Główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Program szkolenia

Jak poprawnie sporządzić sprawozdanie wójta, burmistrza, prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok – najważniejsze zagadnienia, weryfikacja sprawozdań przesłanych przez podmioty odbierające i zbierające odpady, sposób wypełniania sprawozdania.

Wypełnianie i składanie zbiorczego zestawienia o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi przez Gminę.


1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań o odpadach komunalnych za pośrednictwem BDO, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwestie problemowe:
- Przypomnienie najważniejszych zagadnień i definicji dot. gospodarowania odpadami, w tym. m. in. obowiązująca od 1.01.2022 r. definicja odpadów komunalnych i nowa definicja odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
- Uprawnienia użytkownika głównego i pośredniego, konieczność dołączania pełnomocnictwa.
- Dostęp dla jednostek administracji publicznej i służb kontrolnych, w tym możliwość podglądu ewidencji odpadów.
- Omówienie statusów sprawozdania.
- Terminy składania sprawozdań.
-
Wysłanie i potwierdzenie złożenia sprawozdania za pośrednictwem BDO- jak postąpić, gdy podmiot twierdzi, ze złożył sprawozdanie a organ gminy nie znajduje sprawozdania w BDO.

2. Weryfikacja informacji zawartych w sprawozdaniach złożonych przez podmioty odbierające odpady, podmiot prowadzący PSZOK, podmioty zbierające frakcje odpadów komunalnych.

- Zakres danych podawanych w sprawozdaniu podmiotu odbierającego, odpady komunalne ulegające i nieulegające biodegradacji (znaczenie zapisów w KPOK, KEO i sprawozdaniu).
- Zakres danych podawanych w sprawozdaniach podmiotów, o których mowa w art. 9nb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Omówienie na przykładzie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady, sprawozdania prowadzącego PSZOK oraz innych podmiotów zbierających odpady komunalne.
- Odpady magazynowane- jakie odpady wykazujemy w sprawozdaniu .
- Jak i gdzie powinny być uwzględnione w sprawozdaniu odpady wysortowane i przekazane do recyklingu.
- Nazwa i adres instalacji przetwarzania odpadów – na co zwracać uwagę (problemy z identyfikacją).
- Odpady przekazywane osobom fizycznym lub odzysk poza instalacjami.
- Dane przekazywane przez prowadzących Instalacje Komunalne -zapisy ustawowe, a informacje niezbędne do rzetelnego wypełnienia sprawozdania.
- Wezwanie do złożenia korekty sprawozdania przesłanego do gminy (termin, sposób komunikacji z podmiotem).
- Akceptacja sprawozdania/korekty sprawozdania złożonego do gminy.
- Wznowienie weryfikacji sprawozdania.

3. Sporządzanie rocznego sprawozdania wójta, burmistrza, prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

- Zakres podawanych informacji.

-Skąd pozyskać dane w przypadku gminy samodzielnie prowadzącej PSZOK.

- Pozostałości z przetwarzania odpadów komunalnych przekazane do składowania (191212 – podział na 2 frakcje- jakie ma znaczenie przy obliczaniu MOUBR i poziomu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji ).

- Pozostałości z przetwarzania odpadów komunalnych przekazane do termicznego przetwarzania.

- Informacje o masie wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz odpadów powstałych z przetworzenia odpadów komunalnych, które zostały przekazane do składowania lub termicznego przekształcania, oraz informacje o stosunku masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.

4. Obliczanie wymaganych poziomów za 2022 r. 

- Obliczanie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (przykład obliczania). Kody odpadów uwzględniane przy obliczaniu poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, możliwość uwzględnienia bioodpadów poddanych recyklingowi u źródła.
- Obliczanie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
- Obliczanie poziomu składowania odpadów (po raz pierwszy przez podmiot odbierający odpady na podstawie indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych) -zapis ustawowy a informacje w BDO.

5. Posiadanie wpisu w BDO i jego aktualizacja w przypadku gminy samodzielnie prowadzącej PSZOK– najważniejsze zagadnienia.

6. Zbiorcze zestawienie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi składane przez Gminę prowadzącą np. PSZOK (zakres sprawozdania, ogólne informacje, przykład wypełniania).


Załączniki


Cena: 459 zł / osoba (zw. z Vat) (Cena zawiera materiały szkoleniowe, lunch w restauracji hotelowej, przerwę kawową)


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 21 lut 2023 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji