ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - ABC koordynatora ds. dostępności


Termin: 21 gru 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Adresaci:
Kierownicy i pracownicy jednostek publicznych, w tym jst i ich jednostek podległych, sekretarze, osoby odpowiedzialne za wdrożenie dostępności w urzędzie; osoby, które pełnią role koordynatorów ds. osób niepełnosprawnych; koordynatorzy ds. dostępności w jednostce, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący:
radca prawny, praktyk, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, dostępności, prawa pracy, kas zapomogowo- pożyczkowych, Doświadczona trener, prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych. Świadczy doradztwo prawne na rzecz podmiotów administracji publicznej w tym jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, pomocy społecznej a także spółek prawa handlowego.

Program szkolenia

1. Monitoring dostępności.
2. Koordynator jako punkt kontaktowy.
3. Strategie dostępności i polityki dostępności.
4. Tworzenie planów działania na rzecz zapewniania dostępności.
5. Samoocena/analiza/audyt dostępności w jednostce.
6. Wnioski o zapewnienie dostępności:

7. Żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.
8. Postępowania skargowe a rola koordynatora dostępności.
9. Zlecanie lub powierzanie, na podstawie umowy, realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne a zapewnianie dostępności.
10. Kwestie problemowe. Pytania i odpowiedzi.


Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 380 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 20 gru 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji