ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Decyzja lokalizacyjna i decyzja o warunkach zabudowy


Termin: 13 gru 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Adresaci:
urzędnicy wydający decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pracownicy starostw powiatowych wydający pozwolenia na budowę. Pracownicy wydziałów inwestycji, inwestorzy -deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe.

Prowadzący:
prawnik, urbanista, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań planistycznych, prowadzący szkolenia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Program szkolenia

1. Określenie inwestycji celu publicznego.

2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniosek o ustalenie warunków zabudowy, treść wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku.

3. Ustalanie stron postępowania – interes prawny.

4. Bieg terminu do załatwienia sprawy. Procedura - zawiadomienie o wszczęciu postępowania, udział stron w postępowaniu.

5. Analiza funkcji i cech zabudowy, obszar analizowany, dokumentowanie analizy.

6. Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy.

7. Zawieszenie postępowania – zasady, przyczyny i forma zawieszenia.

8. Sporządzenie projektu decyzji, elementy formalne decyzji i treść rozstrzygnięcia.

9. Uzasadnienie decyzji.

10. Rola załączników do decyzji.

11. Doręczenia decyzji, skutki doręczenia.

12. Uchylenie decyzji przez organ odwoławczy, obowiązki organu, zakres związania organu decyzją organu odwoławczego.

13. Wznowienie postępowania.

14. Szczególne decyzje lokalizacyjne.

15. Dyskusja.


Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 390 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 12 gru 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji