ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online: Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na gruncie ustawy z 19 lipca 2019r - jak monitorować dostępność


Termin: 13 lis 2020
10:00-14:00
Miejsce: Szkolenie online

Adresaci:
kadra kierownicza administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek podległych, sekretarze, administratorzy BIP-ów i serwisów informacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i realizację przepisów dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, koordynatorzy ds. dostępności, osoby, które zostaną powołane na (chcą się ubiegać o) stanowisko.

Prowadzący:
Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy i ochrony danych osobowych. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego

Program szkolenia

1. Podmioty zobowiązane do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

2. Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot publiczny poprzez uniwersalne projektowanie, racjonalne usprawnienie i dostęp alternatywny. Omówienie pojęć.

3. Omówienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z zakresu dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej.

4. Na czym polega Dostęp alternatywny.

5. Koordynacja zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Jak wyznaczyć koordynatora ds. dostępności. Zespoły ds. dostępności. Zarządzenia – przykłady. Zadania koordynatora. Jakie podmioty publiczne są zobowiązane do wyznaczenia koordynatora. Plan zapewnienia dostępności.

6. Dokonywanie audytów dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Przykładowe pytania audytowe.

7. Monitorowanie dostępności. Zapewnienie dostępności na podstawie kontroli NIK. Obowiązki podmiotów publicznych.

8. Raporty o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

9. Informowanie podmiotu publicznego o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

10. Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

11. Termin zapewnienia dostępności.

12. Skarga na brak dostępności.

13. Grzywna w celu przymuszenia do wykonania nakazu zapewnienia dostępności.

14. Dyskusja i dobre praktyki w celu zapewnienia dostępności.

Sposób realizacji szkoleń online:


Cena: 340 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 10 lis 2020 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji