ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Oświadczenia majątkowe – praktyczne aspekty związane z ich sporządzaniem, składaniem oraz analizą i kontrolą


Termin: 22 lut 2023
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Celem szkolenia jest przygotowanie radnych oraz pracowników samorządowych do prawidłowego wypełnienia obowiązku związanego ze złożeniem oświadczeń majątkowych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak się przygotować, na co zwrócić szczególną uwagę i jak ustrzec się przed błędami związanymi z wypełnianiem oświadczeń majątkowych. Wskażemy również na szczególne obowiązki podmiotów uprawnionych do przyjmowania oświadczeń i ich analizy oraz uruchamiania procedury w przypadku podejrzenia, że osoba podała w oświadczeniu nieprawdę lub zataiła prawdę. Zajęcia będą miały charakter wykładu oraz zajęć praktycznych, podczas których uczestnicy będą przechodzić przez proces wypełniania oświadczeń majątkowych.

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do radnych oraz pracowników samorządowych, którzy zobowiązani są do składania oświadczeń majątkowych. a także do przewodniczących organów stanowiących jst, oraz podmiotów (wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, wojewodów) uprawnionych do przyjmowania i kontroli oświadczeń majątkowych.

Prowadzący:
adwokat, posiada niemal 20 lat doświadczenia, które zdobywała współpracując przez wiele lat z jedną z największych kancelarii adwokackich w Polsce. Od 2015 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie spółek oraz prawie rodzinnym.

Program szkolenia

1. Podstawa prawna składania oświadczeń majątkowych.

2. Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych.

3. Majątek podlegający ujawnieniu w oświadczeniach majątkowych (środki pieniężne, mienie ruchome, nieruchomości, papiery wartościowe, udziały/ akcje w spółkach prawa handlowego, prowadzenie działalności gospodarczej i dochody uzyskiwane z tego tytułu).

4. Zagadnienia związane z pozostawaniem we wspólności majątkowej a oświadczenia majątkowe.

5. Ograniczenia związane z aktywnością zawodową radnych i pracowników samorządowych oraz konsekwencje ich naruszenia.

6. Podmioty uprawnione do przyjmowania i analizy oświadczeń majątkowych.

7. Terminy związane z procedurą składania oświadczeń majątkowych (terminy składania pierwszych i kolejnych oświadczeń majątkowych).

8. Składanie sprostowań i uzupełnień w oświadczeniach majątkowych (terminy i procedura).

9. Kontrola oświadczeń majątkowych. (szczególna rola wójta, burmistrza, prezydenta, starosty, wojewody oraz przewodniczącego rady jst.).

10. Publikowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych.

11. Praktyczne aspekty wypełnienia oświadczeń majątkowych.

12. Odpowiedzialność prawna za nieprawidłowe złożenie oświadczenia majątkowego lub też zaniechanie tego obowiązku.

13. Najczęstsze błędy związane ze składaniem oświadczeń majątkowych – case study.

14. Ważne orzeczenia sądowe związane z tematyką szkolenia.

15. Pytania i dyskusja.

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 380 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 21 lut 2023 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji