ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Postępowanie z dokumentacją i jej archiwizacja


Termin: 21 wrz 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników realizujących zadania archiwisty lub instytucji dopiero organizujących własne archiwum lub składnicę akt, zwłaszcza samorządowych podmiotów tj. szkół, przedszkoli, bibliotek, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej, centrów usług wspólnych, zakładów usług komunalnych i mieszkaniowych, gminnych domów kultury, straży miejskich i gminnych, SP ZOZ-ów, itp.

Prowadzący:
specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie i studiów menadżerskich EMBA, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

Program szkolenia

1. Uwagi formalno-prawne nt. postępowania z dokumentacją w jednostkach organizacyjnych w świetle obowiązujących przepisów.

2. Normatywy kancelaryjno-archiwalne (zasady tworzenia, dokonywania zmian, wdrażania).

3. Czynności kancelaryjne w jednostce (obieg dokumentacji: wpływ i rejestracja korespondencji, tworzenie akt spraw, kompletowanie dokumentacji w komórkach organizacyjnych).

4. Kluczowe punkty w obiegu dokumentacji.

5. Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji w podmiocie, czyli jak długo przechowywać dokumentację. Konstrukcja i znaczenie jednolitego rzeczowego wykazu akt.

6. Archiwum w instytucji (zadania, personel, lokal, warunki przechowywania).

7. Zasady oznaczania dokumentacji i opisywanie teczek rzeczowych.

8. Porządkowanie i ewidencjonowanie dokumentacji.

9. Udostępnianie materiałów przez archiwistę. Procedura wycofania dokumentacji z archiwum.

10. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

11. Archiwalny kontekst RODO i kilka słów o dokumentacji wynikającej z zatrudniania i wynagradzania pracowników.

12. Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej.

13. Pytania i dyskusja

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 365 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 20 wrz 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji