ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Prawo autorskie


Termin: 29 wrz 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Prowadzący:
adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie, prowadzi Kancelarię Adwokacką, w ramach której świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych, jak i klientów instytucjonalnych na terytorium RP, autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego materialnego i ustrojowego.

Program szkolenia

1. Akty prawne regulujące problematykę prawa autorskiego

2. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

3. Zdefiniowanie pojęć: utwór zależny i prawo zależne

4. Zbiory, antologie, wybory, bazy danych i inne podobne utwory jako przedmiot prawa autorskiego

5. Wyłączenia w zakresie przedmiotu prawa autorskiego

6. Zakres stosowania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.)

7. Definicje legalne: utwór opublikowany, utwór rozpowszechniony

8. Podmioty prawa autorskiego (twórca, współtwórcy)

9. Zdefiniowanie pojęć: utwory połączone, utwór zbiorowy, utwory pracownicze

10. Producent, wydawca utworu w świetle ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.)

11. Umowy w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych

12. Osobiste i majątkowe prawa autorskie

13. Dozwolony użytek chronionych utworów (m. in. dozwolony użytek osobisty; tymczasowe zwielokrotnianie utworu; korzystanie z utworów w celach dydaktycznych lub naukowych, dozwolony użytek przysługujący m.in.: instytucjom oświatowym, uczelniom, bibliotekom, muzeom oraz archiwom; prawo cytatu; wykonanie publiczne; korzystanie z utworów dla dobra osób niepełnosprawnych; korzystanie z utworu w ramach dozwolonego użytku)

14. Czas trwania autorskich praw majątkowych

15. Przejście autorskich praw majątkowych

16. Przepisy szczególne regulujące problematykę: utworów audiowizualnych, programów komputerowych

17. Ochrona praw autorskich (autorskich praw osobistych, autorskich praw majątkowych)

18. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji

19. Prawa pokrewne

20. Odpowiedzialność karna

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 365 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 28 wrz 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji